dodaj ogłoszenie

Regulamin

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z serwisu dodajtutaj.pl

1. W naszym serwisie każdy może dodać ogłoszenie, dodawanie ogłoszenia jest całkowicie bezpłatne w każdej kategorii.
2. Osoba dodająca ogłoszenie jest zobowiązana do przemyślanego i rozważnego wybrania odpowiedniego działu/kategorii.
3. Osoba dodająca ogłoszenie jest zobowiązana do podania swoich prawdziwych danych kontaktowych (telefon, e-mail). 
4. Pisz jasno i prosto, unikaj błędów i literówek.
5. dodajtutaj.pl zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń niezgodnych z regulaminem, ogólnie przyjętymi zasadami i normami etycznymi - a w szczególności wpisów które:
- treść będzie nieodpowiednia
- będą wskazywały na uczestnictwo w programch partnerskich
- będą napisane niezrozumiałym językiem
- będą pisanie niezgodnie z "netykietą"
6. dodajtutaj.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń.
7. Umieszczając ogłoszenie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 Dz. U. 133 Poz. 883). i ma do nich wgląd, oraz możliwosć ich poprawy.
8. Nasza strona nie angażuje się w żadne transakcje i nie pośredniczy w płatnościach, dostawach, transakcjach gwarancyjnych, świadczeniu usług depozytowych, nie oferuje "ochrony kupującego", ani daje "certyfikatu sprzedającym".
9. Dodanie ogłoszenia w naszym serwisie jest równoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem regulaminu.
10. Zarejestrowanie się w naszym serwisie jest równoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem regulaminu.
11. Wszystkie treści, grafika znajdująca się na stronie jest własnością dodajtutaj.pl, kopiowanie treści bez zgody Administracji jest surowo zabronione.
12. Serwis dodajtutaj.pl ma wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy. Wszelkie dane w serwisie są generowane przez użytkowników serwisu i jego właściciel nie bierze za nie odpowiedzialności.
13. PAMIĘTAJ - Korzystanie z serwisu DODAJTUTAJ.PL oznacza akceptację regulaminu.
14. Dodając ogłoszenie akceptujesz: REGULAMIN
15. Administracja zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności serwisu dodajtutaj.pl w dowolnym momencie bez podawania przyczyny i wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie użytkowników korzystających z serwisu.
16. Administracja zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikami serwisu dodajtutaj.pl w przypadku wątpliwości na temat ogłoszenia.
17. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia dodanego ogłoszenia bez podawania przyczyny.
18. Serwis dodajtutaj.pl jest prowadzony hobbystycznie, wszystkie pieniądze otrzymane za reklamy, wyróżnione ogłoszenia są przeznaczane na jego utrzymanie.
19. Dodawanie ogłoszeń w naszym serwisie jest całkowicie bezpłatne i można dodawać je bez żadnych limitów.
20. Administracja ma prawo na wyświetlanie w serwisie dodajtutaj.pl dowolnej ilości reklam, w dowolnym miejscu i o dowolnym charakterze.
21. Osoby zainteresowane publikacją własnych reklam w naszym serwisie, powinny skontaktować się z Administracją - kliknij tutaj.
22. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przerwą w działaniu serwisu dodajtutaj.pl oraz ewentualne usterki, które mogą pojawić się w trakcie działania naszego serwisu.
23. Administracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność i treść ogłoszeń zamieszczonych w serwisie dodajtutaj.pl oraz za prawdziwość danych kontaktowych zamieszczonych w ogłoszeniach.
24. Administracja serwisu dodajtutaj.pl nie ponosi odpowiedzialności za to do jakich celów i w jaki sposób zamieszczone ogłoszenia mogą zostać wykorzystane.
25. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, wchodzą w życie w chwili opublikowania ich na stronie.
26. Administracja serwisu dodajtutaj.pl nie przekazuje użytkownikom informacji o zmianach w treści Regulaminu.
27. Serwis dodajtutaj.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników. Jego rola polega na umożliwieniu nawiązania kontaktu między kontrahentami.
28. Administracja nie będzie wykorzystywać danych podanych w formularzu do rozsyłania jakichkolwiek ofert, reklam itp.
29. Administracja zastrzega sobie prawo do nie publikowania bądź usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz przekazywania informacji o ich autorach odpowiednim organom ścigania, ogłoszeń niezgodnych z regulaminem oraz utrudniających w różny sposób korzystanie z serwisu.
30. Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż kontakt w sprawie ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu, nie zamówionych ofert handlowych, wirusów i trojanów.
31. Z serwisu dodajtutaj.pl mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.
32. Zamieszczający ogłoszenie oświadcza, że przed dodaniem ogłoszenia do serwisu dodajtutaj.pl przeczytał i zrozumiał treść niniejszego Regulaminu
33. Użytkownik dodający ogłoszenie ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i prawną wynikającą lub związaną z treścią ogłoszenia, linków i ilustracji do niego dołączonych. Użytkownik dodający ogłoszenie oświadcza i zapewnia, że ogłoszenie jest zgodne z polskim prawem oraz że posiada wszelkie prawa zezwalające na publikację treści ogłoszenia. Ponadto Użytkownik dodający ogłoszenie oświadcza, że publikacja ogłoszenia lub wypowiedzi nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, patentowych, nie zniesławi, nie naruszy prywatności lub godności, ani też innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.
34. Użytkownik dodający ogłoszenie podając dane kontaktowe jak adres e-mail, numer telefonu, zgadza się na ich publikację i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania danych kontaktowych. W tym zakresie administratorem danych jest sam Użytkownik dodający ogłoszenie. Rola serwisu dodajtutaj.pl ogranicza się do umożliwienia przechowania podanych informacji w celu udostępnienia ich osobom zainteresowanym ogłoszeniem. Dane dostępne są wyłącznie na stronach serwisu dodajtutaj.pl do momentu automatycznego bądź ręcznego skasowania ogłoszenia, w którego treści zostały zamieszczone.

Masz pytania? Napisz do NAS tutaj - FORMULARZ KONTAKTOWY